STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Mehmet ERDÖNMEZ
Doğum Yeri Tokat
Doğum Yılı 1975
Öğrenim Yüksek Lisans
Meslek Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
Görevleri Strateji Geliştirme Müdürü
Telefon 444 4 360
E-posta strateji@kucukcekmece.bel.tr
Adres : Halkalı Turgut Özal Bulvarı No 10,  34303 Küçükçekmece / İstanbul


Özgeçmişi
1975 yılında Tokat-Erbaa da doğdu. İlköğrenimini Tokat-Artova Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda, liseyi İstanbul Fatih Ahmet Rasim Lisesinde tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinin İşletme Bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından özel sektörde eğitim danışmanlığı ve bilgisayar öğretmenliği yaptı. 2000 yılında DMS sınavıyla Esenler Belediyesine Veri Haz. ve Kontrol İşletmeni olarak atandı. Hesap İşleri Müdürlüğünde bir yıl görev yaptıktan sonra Bilgi İşlem bölümünde görevlendirildi. 06.06.2003 tarihinde Bilgi İşlem Müdürlüğünün kurulması ile birlikte Bilgi İşlem Müdürü olarak atandı. 12.06.2009 tarihine kadar bu görevi sürdürdü. 12.06.2009 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde Strateji Geliştirme Biriminin başına getirildi.

Kurum içinde  iş süreçlerinin organizasyonu açısından aktif rol oynayan ERDÖNMEZ'in çalışmaları neticesinde Esenler Belediyesi 2004 Yılında İSO 9001:2000 Kalite Belgesi aldı. Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi. Esenler Belediyesi Kalite Temsilciliği görevini beş yıl sürdürdü. Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Kalite Temsilciliğinin görevlerinin yanı sıra Belediyenin Stratejik Planlama ve Performans Programı ekibinde de yer alarak Belediyenin Stratejik Planının ve 2007-2008-2009-2010 Performans Programlarının  hazırlanması çalışmalarında bulundu.
 
19 Eylül 2011 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne geçti ve bir yılı aşkın süre görev yaptı. 08.10.2012 Tarihinde Strateji Geliştirme Müdürlüğüne atandı. Halen Strateji Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilişim Teknolojileri ve Fen Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Mezunu olan, Mehmet ERDÖNMEZ evli ve iki çocuk babasıdır.


Müdürlüğün Görevleri
(1) İfa, Koordinasyon, Temsil Görevi
a) Kurumsal verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde olarak projelerin uygulama noktasına getirilmesini sağlamak, bu noktadan sonra projeyi uygulayıcı birimlere devretmek ve uygulamayı takip ederek üst yöneticiye sunmak.
b) Görev alanında Belediyenin Müdürlükleri arasında ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.
c) Ülke içinde ve dışında kurulacak olan çalışma komisyonları, platform veya diğer oluşumlardan Başkanlıkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek ve gerekli katkıyı sağlamak.

(2) Strateji Geliştirme ve Yönetme Görevi

İş Süreç Geliştirme
a) Belediyenin kurum misyon, vizyon ve çalışma ilkelerinin belirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını yürütmek.
b) Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
c) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
d) Belediyenin ve/veya Müdürlüklerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

Planlama
e) Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

Ölçme Değerlendirm
f) Belediyenin kurumsal yapısı, işleyişi, hizmetleri, çalışanları hakkında bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
g) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
h) Belediyenin ve hizmetlerinin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
i) Veri elde etme-analiz ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak.
j) İlçe ve belediye ile ilgili istatistiki kayıtları oluşturmak ve güncel vaziyette tutmak.

İzleme Değerlendirme
k) Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygunluğunu izleyerek değerlendirmek.
l) Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
m) Müdürlükler tarafından hazırlanan Müdürlük faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
n) İzleme Raporları ve Brifing Raporlarını düzenlemek, yayınlamak veya sunmak.
o) Mali kaynakların verimliliğinin sürekli izlenmesi ve analizi yoluyla geliştirme sonuçları üretmek, ilgili birimlere bildirmek.

(3) Ar-Ge Görevi

Proje Geliştirme, Değerlendirme ve Yönetme
a) Proje tekliflerini başkanlık adına değerlendirmek ve ilgili süreçlerin başlatılmasını sağlamak.
b) Belediyenin hizmet konusu olabilecek konularda uygulamaya dönük projeler oluşturmak.
c) Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet etkinliğinin, kalitesinin artırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek.
d) İlçenin ve insanın gelişimine yönelik projeler hazırlamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile koordineli olarak projeler oluşturmak veya projelerde yer alınması için gerekli çalışmaları yapmak.
f) Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin artırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
g) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler geliştirmek ve ilgili birimlere önermek.
h) Personelin verimlilik ve performansının artırılması için gerekli araştırma çalışmalarını yapmak,
i) Belediyenin kurum içi işleyişin iyileştirilmesi için gerekli araştırma çalışmalarını yapmak.
j) Başkanlıkça onaylanan kurumsal önceliklere uygun gerekli araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini belirlemek ve gerçekleştirilmek üzere ilgili birimlere iletmek.
k) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için zaman, personel, mali imkanlar ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere çalışmalar yapmak.
l) AB ve Dış mali fonları ile ulusal fon ve kaynaklardan yararlanabilme konusunda çalışmalar yapmak, belediye faaliyetlerini ilgilendiren destek ve teşvik paketlerinden yararlanmak için gerekli çalışmaları yürütmek, hizmet ve faaliyetler için belediye bütçesinin haricinde ek kaynaklar bulmak.

Organizasyon Geliştirme ve Yönetme
m) Vizyon çalışmalarını desteklemek, görünür ve bilinir kılmak adına öngörülen sempozyum, panel, konferans, çalıştay organizasyonları için gerekli tüm süreç çalışmalarını planlamak ve uygulamak
n) İlçenin vizyon odaklı ve prestij proje çalışmalarını belirlemek ve/veya bu çalışmalar kapsamında iş akış planlarını oluşturmak adına ortak akıl platformlarını planlamak ve uygulamak.
o) İlçenin vizyonu doğrultusunda kimliğini oluşturmak adına fikir projelerinin yarışma organizasyonları ile elde edilmesi için gerekli iş sürecinin planlayarak prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Yönetmelikler
Çalışma Yönetmeliği

VERGİ BORCU ÖDEME
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.