Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Atatürk

Atatürk

Bütçe Gelir Gider Tablosu