PROJELERİMİZ
  Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi
  Anasayfa > Türkiye'nin İlk Doğa Dostu Kamu Binası "Küçükçekmece Belediye Başkanlığı"
  Türkiye'nin İlk Doğa Dostu Kamu Binası "Küçükçekmece Belediye Başkanlığı"

  Türkiye'nin İlk Doğa Dostu Kamu Binası "Küçükçekmece Belediye Başkanlığı"
  Yeni Belediye Binası

  DOĞA DOSTU BELEDİYE BİNASI

  Halkalı Merkez Mahallesi’nde yapılan yatırım, Türkiye'nin ilk doğa dostu kamu binasıdır. Binada doğal aydınlatma ve minimum karbodioksit salınımı yapılması planlanmıştır.

  Yeşil binalar, yapılı çevrenin insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanmakta ve inşaa edilmektedir. Binaların yeşil olarak tanımlanabilmesi için, sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji, ekolojik malzeme kullanımı, iç ortam hava kalitesi, kullanıcı sağlığı ve konforu, ulaşım ve atıkların kontrolü, akustik ve kirlilik gibi alanlarda belli standartları karşılaması gerekir. Bu konular altında kaynakların verimli kullanılması, binanın tasarım ve inşaat sürecinde çevreye etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır. Uluslararası sertifikaların amacı binaların standart binalardan daha iyi yapılmalarını sağlamaktır.

  Bu çalışmalardan bir tanesi de mevcut ve yeni yapılacak binalar için geliştirilen “Çevresel Etki Değerlendirme Metodlarıdır”. Bu sistemler binaları çevre sistemleri açısından birçok kritere göre değerlendirerek binanıza yeşil bir etiket sağlamaktadırlar. İngiltere’de, 1990 yılında Yapı Araştırma Kurumu (BRE) tarafından ortaya konan BREEAM (BRE Environmental Assessment Method - Yapı Araştırma Kurumu Çevresel Değerlendirme Yöntemi) kriterlere dayalı sertifika programlarının ilkidir.

  Tasarımın başında “KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BİNASI Projesine”, BREEAM sertifikası başvurusu yapmaya karar verdik. Bu projede BREEAM-BESPOKE (terzi usulü) kriterleri kullanıldı ve BRE-GLOBAL bu projeye has terzi usulü, iklim ve bina çeşidine göre kurgulanan kriterler hazırladı. Hedefimiz binanın BREEAM-VERY GOOD sertifikası alabilmesiydi. Bu sertifikayı almayı başardık.

  Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu binası olan bu projenin insanların maksimum konfor ve güvenlikle ve çevre duyarlılığı ile çalışması için bir çok inovatif çözümler getirilmesi öngörülmektedir.

  Tasarımda enerji ve CO2, su, malzemeler, yüzey suyunun kontrolü, atık kirlilik, sağlık ve iyi hal, yönetim ve ekoloji alanlarında konutlara bütünsel bakılarak bir ön derecelendirme yapılmıştır. KÜÇÜKÇEKMECE projesinin yeşil sertifikası, binanın tüm sürdürülebilirlik performansına bakılarak verildi.


  Binada yüksek seviyede yalıtım, düşük hava geçirgenliği, pasif solar enerji stratejileri, az enerji kullanan aydınlatma, çevreye en az verecek şekilde üretilmiş, taşınmış yerel malzemeler, az su kullanımını teşvik eden çözümler ve sayaçlar, ve yağmur suyunun yeniden kullanımı gibi çevreci çözümlere gidildi.

  Bu bağlamda proje de mimari olarak;

  1. ÖZEL SEKTÖRE VE KAMUYA ÖNCÜ VE ÖRNEK OLMA İDDASINDA BİR BİNADIR.
  Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası, belediyenin artan mekân ihtiyacı sonrasında yeni bir yerde yeni bir anlayışla tasarlanmıştır. Kamusal işlevi nedeniyle bu yeni binanın gelişmekte olan bir bölgede ve o bölgeyi dönüştürebilecek potansiyelde olması öngörülmüş, ilçe genelinde de ortaya koyduğu yeni kavramlar ile hizmet sunduğu kamuya öncü ve örnek olan anlayışla sürece başlanmıştır. Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu binası olacak bu projenin insanların maksimum konfor ve güvenlikle ve çevre duyarlılığı ile çalışması için bir çok inovatif çözümler getirilmesi öngörülmektedir.
  Küçükçekmece, İstanbul’un hızla gelişen, konut yoğunluğu yüksek bir bölgesindedir. Deniz bağlantısı, kara yolları ve havaalanına olan yakınlığı sebebiyle çok sayıda sanayi alanı bulunmaktadır. Bu nedenle bölgenin ve proje alanının genel profili çalışandır.


  2. DOĞAL KAYNAKLARIN AKILLICA KULLANIMI İLKESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİLİNCİ İLE TASARLANMIŞTIR.
  Günümüz uluslararası ölçeğin getirdiği doğal kaynakların akıllıca kullanımı ilkesi çerçevesinde sürdürülebilirlik bilincini kamuya daha kolay aktarabilmek için yeni yapılacak binanın yeşil bina özelliklerini içermesi istenmiştir. Böylece gelişme bölgesindeki gelecek dönem yapılaşmada da benzeri kriterlerin uygulanacağı öngörülmektedir. Bu amaçla yeni belediye binasının içerisinde binayı ve sürdürülebilirliği anlatan bir sunum odası da düşünülmüştür.


  3. DOĞAL AYDINLATMA VE DOĞAL HAVALANDIRMA İMKANI ÇİFT CİDARLI CEPHE İLE ÇÖZÜMLENMİŞTİR.
  Binanın yeşil bina adını almasını sağlayan temel özellikleri yüksek oranda sağlanan doğal havalandırma sayesinde “nefes alan binamız”, iklimlendirme için daha az enerji tüketmekte ve doğal aydınlatma imkânı sağlayan çift cidar ve galerileşme, ekonomik su kullanımı, geri-dönüşebilir malzeme seçimleri, yeşil çatı ve uyumlu ortam bitkileri tercihleridir.
  Tüm bu sürdürülebilir öğelerin genel mimari form ve işlev anlayışı dâhilinde bir bütünün parçaları şeklinde işlenmiş olması, son ürünü eklektik bir yapıdan çok daha tutarlı bir örnek yapı haline getirmiştir.
  Örneğin binayı çepeçevre dolaşan eğrisel cephe tamamen camdan oluşmaktadır. Hemen hemen tüm katlar doğrudan güneş ışığından faydalanmaktadır. Özellikle 2 katı yer altında olmak üzere toplam 9 katı olan ofis binası için bu yaklaşım son derece işlevseldir. Aynı şekilde, belediye meclis binasının bulunduğu alan da tamamen gün ışığını alan korunaklı bir iç avlu/galeri şeklindedir. Binanın her iki yanında yer alan 7 katlı otoparkı ve tek katlı teknik hacimler binası gibi ışık alması gerekmeyen alanlarsa yer altında çözülmüştür. Bina genel olarak dikey doğrultuda tasarlandığından geriye kalan alanlar peyzaj alanı olarak kamuya bırakılmıştır. Eğimli arazide yer almasından ötürü 3 ayrı kotta 3 ayrı girişi bulunan yeni belediye binasının girişleri fonksiyona göre sınıflandırılarak bina içi hareket düzenlenmiş, bina dışında da bu girişlerin arasındaki alanlar duvardan arındırılarak çocuk parkı ve rekreasyon alanı olarak kamuya kazandırılmıştır.
  Binanın çevresini saran aydınlıklar, binanın toprak kotu altında kalan alanlarının da tüm katlarda doğal havalandırma ve doğal ışıktan yararlanabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu katlarda bazı ofis alanları yanında, kafeterya, spor salonu, kreş, mescit gibi sosyal donatı alanları da yer almakta, buradan doğrudan arka bahçeye ulaşılabilmekte, rekreasyon ve çocuk oyun alanları bu bahçede yalıtılmış bir şekilde düzenlenmektedir.
  Binanın dış yüzeyi tamamen şeffaf ve eğrisel olarak tasarlanmıştır. Bu şeffaflık, kamu kurumunun çalışmasındaki şeffaflık anlayışına doğrudan referans vermekte, aynı zamanda da vatandaşların kamu yapısına girmek istemelerini teşvik etmektedir. Bu şeffaf kabuktan görünen iç mekânlar yüksek, ferah, aydınlık ve sevimli aynı zamanda da çağdaş ve kaliteli bir izlenim vermeyi sağlayacaktır.
  Üç daire formunun yan yana gelmesiyle oluşan plan şeması, dairenin merkezinden dış mekâna her yönde eşit uzaklık sağlamakta, bu suretle iç mekânlarda daha homojen bir aydınlık ve dış mekânı her yönde eşit algılama elde edilmektedir.
  Plandaki bu dairelerin içbükey birleşme noktaları, binanın girişlerinin yer aldığı ve girişin vurgulanması yanında yönlenme ve kavramayı da sağladığı noktalardır. Binanın iki yanında yer alan Başkanlık ve vatandaş girişleri, en yoğun kullanılan üç kata doğrudan ve kestirmeden ulaşılabilmesini sağlamaktadır.


  4. DEMOKRASİNİN VE ŞEFFALIĞIN VURGULANDIĞI, MECLİSİ GÖZÖNÜNE VE SİSTEMİN KALBİNE KOYAN BİR TASARIM
  Başkanlık girişinden ulaşılan ve 18 metre yüksekliği olan galeri boşluğunun ortasında “demokrasi”nin en önemli öğelerinden meclis salonu, önemini vurgulayan bir konumda yer almaktadır. Kolayca ulaşılabilen bir konumda, şeffaf, aydınlık bir alanda silindir formuyla yer alan meclis salonu, içe dönük yapısına rağmen doğal aydınlatmadan da yararlanmaktadır. Bu galeri boşluğundan bakıldığında, binanın bütün katları algılanabilmektedir. Bütün üst katlar birbirinin tekrarı ve yine şeffaf belediyecilik anlayışına uygun olarak açık ve rahat ulaşılabilen bir tasarıma sahiptir.Başkanlık girişinden üst katlara asansör ve merdivenlerle kolayca ulaşılabilirken, alt kattaki servislere de ilave açık merdivenlerle ayrıca bağlantı sağlanmıştır. Meclis ve çevresinde yer alan aktivite alanlarından, hemen altındaki katta yer alan çok amaçlı faaliyet odalarına ve toplantı salonlarına doğrudan ulaşılabilmektedir. Bu salonların altında yer alan vatandaş girişinden de yine aynı şekilde bu kata doğrudan ulaşım söz konusudur. Toplantı salonları ve meclis, çağdaş teknoloji ile donatılacak, tercüme olanağı, akustik ve ışık düzenlemeleri ile etkin kullanımları sağlanacaktır.

  5. AKOS İLE VATANDAŞLARIN SORUN VE İŞLERİNİ EN HIZLI VE EN KISA YOLDAN ÇÖZÜMLENMESİ AMAÇLANMIŞTIR.
  Vatandaş girişi olarak düzenlenen katın en önemli özelliği, AKOS’un burada yer almasıdır. AKOS, “Akıllı Küçükçekmece Otomasyon Sistemi” kelimelerinin kısaltması olup, karşılama ve en kısa sürede yönlendirme, en rasyonel işleyiş anlayışına uygun bir teknolojik yapıdır. Buradaki hızlı iş takip sistemi, bu alanda yer alan sergileme alanıyla bütünleştirilmiştir. Değişken sergiler, bu alandan geçerken vatandaşın bilgilenmesini, zaman geçirmesini, hizmetlerle bütünleşmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

  6.  YÜKSEK TEKNOLOJİ, EKONOMİK, FONKSİYONEL VE ULAŞILABİLİR, ENGELSİZ BİR TASARIM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.
  Binaya tüm ulaşımlar, her türlü fiziksel engele sahip insanın, her noktadaki hizmete yardımsız ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.
  En üstte yer alan başkanlık katı ve destek birimleri, giderek yoğunluğun azaldığı uzaklıkta konumlanmakta, bunun yanında manzaraya yönlenişiyle ve iç bahçeleriyle zenginleştirilmiş bir prestij katı özelliği taşımaktadır. Bu zenginlik malzeme ve dekorasyonla da vurgulanmaktadır.

  7. GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ VE/VEYA BAKIM GEREKTİRMEYEN MALZEME, ÜRÜNLER VE BİTKİLERLE ÖZDE YEŞİL BİR ÇATI VE BİNA
  Binanın iç malzemeleri uzun süreli dayanıklılık ve bakım gerektirmeme özellikleri yanında yeşil bina kriterlerini de sağlayacak şekilde seçilmiştir. Binanın üst çatısı, bakım gerektirmeyen örtücü bitkiler ile kaplanmış “yeşil çatı” olarak düzenlenmiştir. Yeşil çatının çevre binalardan bakışa olumlu estetik katkısı yanında, binaya akustik ve ısı yalıtımı sağlaması, binadan çevreye ısı yansımasını engellemesi ve yağmur suyunu toplamaya katkısı da söz konusudur.
  Bahçe ve peyzaj düzenlemesinde de aynı şekilde geri dönüştürülmüş malzeme kullanmaya özen gösterilmektedir.

  MEKANİK SİSTEM
  Mekanik tesisatta bulunan enerji verimli sistemlerden bazıları;
  Trijenerasyon Sistemi
  Trijenerasyon teknolojisinde elektrik enerjisi üretmek için doğalgaz kullanılıyor. Üç tür enerji üretimi nedeniyle ‘Trijenerasyon’ adını alan sistem, elektrik enerjisi üretirken, aynı üretim süreci içerisinde sistemin soğutma suyunu bir sıcak su kaynağına dönüştürüyor. Sıcak su sistemin ikinci enerji türü oluyor. Aynı sıcak su sayesinde, absorbsiyonlu chiller adı verilen bir soğutma grubunda soğuk su da üretiliyor. Binamızın yaz dönemindeki iklimlendirme ihtiyaçları için gereklisoğutma suyu da trijenerasyon sisteminin üçüncü önemli çıktısı oluyor.
  Bu sistem sayesinde 400 kw kapasitesinde elektrik enerjisi üretilmesi planlamaktadır.Bugüç kurulu elektrik gücünün 1/6 sını karşılamaktadır.
  2 adet asıl doğal gaz yakıtlı trijenerasyon ünitesi atık ısısı toplam 424 kW ısıtma gücü sağlamaktadır.Bu güçbinanın ısıtılması için gerekli kapasitesinin 1/4 ünü karşılamaktadır.
  Doğal gaz yakıtlı trijenerasyon ünitesi atık ısısı direkt baca gazına bağlanacak olan 2 egzoz gazı ile çalışan çift etkili absorbsiyonlu soğutma makinası toplam 330 kW soğutma gücü ve trijenerasyon üniteleri ceket suyundan beslenecek tek etkili absorbsiyonlu soğutma makinası 150 kW soğutma gücü bulunmaktadır.Bu soğutma gücü toplam soğutma gücününün yaklaşık 1/4 ü kadardır.

  Buz Depolama Sistemi
  -Binada kullanılan buz depolama sistemigece saatlerinde, elektrik fiyatının düşük olduğu gece tarifelerinden yararlanılarak buz üretilip tanklarda depolanmaktadır. Daha sonra depolanan buz, sıcaklığın yüksek olduğu gündüz saatlerinde binanın soğutulmasında kullanılmaktadır.Bu sayede gündüz saatlerinde elektrik tüketimi pik yükü azaltmakta, ülkenin enerji tüketimini dengelemekte, ve uygun maliyetli soğutma sağlamaktadır.Bu sayede ülkenin sürdürülebilir enerji talebine olumlu katkı yapmaktadır.
  (Elektrik enerjisi ücreti gündüz15,708, puant tarifede 28,029 kuruş iken gece tarifesinin ücretlendirmesi6,824 kuruştur.)

   

  Güneş Enerjisi ile Sıcak Su Temini
  -Binamızın sıcak su ihtiyacının büyük bir kısmı mekanik terasta konumlandırılmış 39 adet yaklaşık 100 m2 lik alana sahip güneş panelleri ileelde edilmektedir.
  Yağmur Suyu Toplanması ve Yeniden Kullanılması
  -Binanın çatısında biriken yağmur suları250 m3 lük bir yağmur suyu sarnıcında biriktirilerek iç bahçe sulamave peyzaj alanlarının tamamının sulanmasında kullanılacaktır.
  Gri Su Sistemi
  -Binanın lavabo ve duşlardan gelen gri atık suyunun ayrı bir pissu boru sistemi ile toplanarak arıtmaya tabitutulması çıkan suyun bir depoda toplanarak WC rezervuarlarındakullanılacaktır.Temin edilen gri su miktarı, ihtiyacın yaklaşık %54’ünü karşılamaktadır.
  - Tüm bina vitrifiye elemanlarının su ekonomisi yapan tipte seçilmiştir.
  -Tüm mekanik tesisat ekipmanını seçerken A+ ve A++ enerji sınıfı ekipman kullanılmıştır.
  -Tüm pompa ve fanlar yüksek verimli ve değişken hız kontrollü seçilmiştir.
  -Gelişmiş bina otomasyonu sistemi ile etkin enerji yönetimi kullanılmıştır. 

  ELEKTRİK SİSTEMİ
  Aynı isi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanmak anlamına gelen enerji verimliliği, insan sağlığı, çevre ve ekonomi üçgeninde değerlendirildiğinde bu konunun günümüzde çok önem kazandığını görmekteyiz. Ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin %20 sinin aydınlatma aygıtları tarafından tüketilmekte olduğu düşünüldüğünde verimli aydınlatma sistemlerinin önemi anlaşılmaktadır. Binalarda enerji tasarruflu aydınlatma armatürlerinin kullanılması, güneş ışığından yeterli şekilde yararlanılması ve aydınlatma otomasyonu yapılarak çok ciddi oranlarda enerji tasarrufu sağlanmış olur. Bu sebeple özellikle iç ve dış mekanlarda otomasyona önem verilmiş,güç yoğunlukları olabildiğince düşük tutulmuştur.

  Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesi Elektrik Mühendisliği açısından gerek yerel ve gerekse uluslar arası standartlar çerçevesinde enerji tasarruf ve verim kriterleri kapsamında tasarlanmıştır. Böylece proje tasarımında seçilen enerji verimli sistemler sayesinde karbon emisyonunda da ciddi düşüşler sağlanmıştır.

  Aydınlatma sistemi:
  Aydınlatma projeleri hazırlanırken, enerji verimi yüksek armatürler kullanılmıştır. Ayrıca sistem tasarımında özellikle açık ofislerde kullanım amaçlarının da değişikliklerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm tesiste bir aydınlatma otomasyonu planlanmıştır. Planlanan sistem ile, aydınlatmalara kullanıcının müdahalesinin yanı sıra merkezi yazılım ile de kontrol imkanı verilmiştir. Ayrıca günışığı sensörleri vasıtası ile armatürlerin kontrolü de planlanmış ve bu şekilde ciddi enerji tasarrufu sağlanmıştır. Aydınlatma tasarımında ASHRAE 90.1 – 2007 standardı baz alınmış ve LPD (Aydınlatma güç yoğunlukları) ilgi standartta verilen değerlerin altında kalmıştır. Böylece enerji verimli armatürler ile gerekli aydınlatma seviyelerine ulaşılmıştır. 

   

  VİDEO
  Türkiye'nin İlk Doğa Dostu Kamu Binası "Küçükçekmece Belediye Başkanlığı"
   
  360° Belediyecilik
  Küçük İstanbul